Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

,Manager to odrobinę taki partner rozwoju - człowiek znający swoich pracowników i mający wiedzę o tym jak funkcjonują, co ich motywuje. Dobre relacje między kierownikiem i jego ludźmi prędko znajdują odbicie w efektywności zespołu i atmosferze pracy” - mówi Jolanta Kućka, trener, coach i doradca z Bielska. ,ażeby jednakże móc osiągnąć takie porozumienie, konieczne jest najpierw rozwinięcie swoich kompetencji miękkich. Czy będzie to coaching bielsko, coaching zdalny, coaching biznesowy bielsko, doradztwo hr czy szkolenia umiejętności managerskich bielsko - to nie ma znaczenia. Właściwie każdy potrzebuje czegoś innego. Najważniejszy jest ich efekt” - dodaje.

 

Szkolenia umiejętności managerskich bielsko oferują możliwość rozwinięcia wielu przydatnych kompetencji. Poza pracą w kategorii, negocjacjami, rozwiązywaniem konfliktów, szkolić można się także z efektywnej komunikacji, asertywności i walki ze stresem. Dla zwiększenia efektu szkoleń warto zastosować coaching biznesowy bielsko, pozwalający osobie zarządzającej skoncentrować się na sobie, poznać mechanizmy i motywatory indywidualnych działań oraz określić cele. Udział w pełnym procesie nie wiąże się z dużym obciążeniem czasowym - przy dzisiejszych możliwościach technicznych często wykorzystywanym rozwiązaniem jest coaching zdalny (z wykorzystaniem komunikatorów internetowych lub telefonu). Jeżeli dylematy z pracownikami dotyczą braku wiedzy z zakresu ZZL, pomóc mogą szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi bielsko albo doradztwo HR. Doświadczony doradca potrafi śpiesznie zanalizować sytuację i wskazać jej słabe punkty, pomagając równocześnie managerowi wdrożyć najlepsze w danej sytuacji rozwiązania.

Bycie managerem to nie tylko awans, niemniej jednak również odpowiedzialność za podległych pracowników. Wielu managerów, mimo indywidualnej wiedzy|, nie potrafi dobrze kierować pracownikami i nie rozumie ich zachowań, powielając wzorce , które kiedyś stosowano wobec nich. Taka postawa wpływa negatywnie na atmosferę pracy, wydajność pracowników i szacunek wobec osoby kierownika. Czy można jej zapobiec?

 

Bardzo dobry manager powinien łączyć w sobie zarówno wiedzę| i doświadczenie (dzięki którym podejmuje odpowiednie decyzje , a dodatkowo kieruje działaniami podległych ludzi), jak i kompetencje miękkie, które pozwolą mu ,dogadywać się” z pracownikami. Wielokrotnie bywa tak, że awans przyznawany jest tylko ze względu na te pierwsze kryteria. Zaniedbany obszar kompetencji miękkich odbija się na zarządzaniu pracownikami i najczęściej to właśnie on decyduje o niepowodzeniu managerskich projektów i planów. Pracodawca stara się ratować sytuację, wysyłając kierownika na szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi bielsko, najczęściej nie są one wystarczające. Problem nie tkwi bowiem w braku wiedzy, niemniej jednak w nierozwiniętych wystarczająco kompetencjach miękkich, albo też w braku możliwości przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce organizacji, każda zmiana wymaga wysiłku i konsekwencji jej wprowadzenia. Dodatkowym czynnikiem, który ma możliwość wpływać na tę sytuację, jest narzucana managerom przez spółkę , a ponadto otoczenie rynkowe konieczność ciągłego rozwijania się i dostosowywania do przemian. Też i tutaj wymagana jest elastyczność i mobilność. Jak powinien zatem funkcjonować kierownik, ażeby osiągać najlepsze efekty swojej pracy?