Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a oprócz tego właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Poszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym misją. Znakomita większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie umożliwia na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się tylko na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To natomiast zbyt niewiele, żeby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego też do prowadzenia fachowego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego praktykę i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, idealnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i funkcjonalnego funkcjonowania firmy. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, pozwala w przyszłości w pełni wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju firmy. Z całą pewnością, niektóre z tych cech można cały czas rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Natomiast nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten sposób. Równie ważne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To przede wszystkim one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji może kosztować pracodawcę nie tylko niemało pieniędzy, ale również czasu. To w dużej mierze indywidualne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną korporacji nie pracuje efektywnie i nie ma możliwość całkowicie wykorzystywać swoich wszystkich umiejętności. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmienić - nawet szkolenia umiejętności managerskich albo indywidualny coaching bielsko nie w każdej chwili osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty następnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, podczas procesu rekrutacyjnego warto korzystać z usług doradcy HR. Jego praktykę i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala zwrócić uwagę na kwestie, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w spółce zespołu, a w większości wypadków są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko ma możliwość nie tylko wyselekcjonować najlepszego kandydata na określone stanowisko, ale też zaproponować mu planowanie ścieżki ścieżki do sukcesu i rozwoju w danej korporacji, przyczyniając się tym samym do wzrostu użyteczności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od korporacji czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Pragną, aby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i systematycznie rozwijać prywatne kwalifikacji. Doradca HR pozwala zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i kwalifikacji managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na użyteczność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi też szybko wycenić symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy , a ponadto przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy albo indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.