Pewnie niewiele ludzi wie co kryje się pod hasłem prince2.
To nie nazwa nowej gry konsolowej ani filmu fantasy, lecz raczej coś zupełnie innego. Jest to metodyka zarządzania projektami w działalności gospodarczej. PRINCE2(R) jest podejściem do zarządzania projektami opartym o procesy, które w prosty sposób można dopasować do indywidualnych potrzeb organizacji. PRINCE2(R) jest zalecanym standardem w krajach Unii Europejskiej. Jest metodyką stworzoną specjalnie na potrzeby administracji publicznej. PRINCE2 jest zalecanym standardem, wdrażanym przez wszystkie struktury NATO. PRINCE2 jest metodyką z obszaru zarządzania projektami, która w bardzo skuteczny sposób pomaga zrealizować każdy element naszego projektu. Dzięki metodyce PRINCE2 możemy zaplanować przedsięwzięcie oraz podsumować jego rezultaty.

Może łatwiej będzie opisać ją jako metodę. Pierwowzór tej metody został opracowany na potrzeby branży komputerowej, jednak okazał się tak skuteczny, że rozwinięto go na inne branże. PRINCE2(R) zawiera zbiór najlepszych praktyk, ujęty w spójny i kompletny system procesów, komponentów i technik. Każde działanie w PRINCE2 jest szczegółowo opisane w sposób zrozumiały i czytelny. Dzięki zastosowaniu metodyki PRINCE2 mamy szczegółowo ułożone, co po kolei trzeba zrobić, aby każdy nasz projekt odniósł sukces. Teraz trochę o tej metodzie.

Projekt powinien być realizowany według pewnych reguł. Przede wszystkim musi się składać z 2 podstawowych etapów: inicjowania i realizacji. Dokładne założenia tej metodyki można przyswoić w czasie szkolenia prince2.

Dla amatorów przeznaczone jest szkolenie prince2 foundation. Poznaje się tutaj podstawy metody i jej stosowania. Następnym etapem jest
prince2 practitioner. PRINCE2 Foundation jest pierwszym poziomem, który podsumowuję naszą dotychczasową wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz dzięki któremu poznajemy podstawową wiedzę na temat właściwego zarządzania projektami.

Po ukończeniu szkolenia otrzymuje się certyfikat, a przede wszystkim zyskuje się niezbędną wiedzę. Posiadanie takiej wiedzy jest użyteczne, zarówno żeby ułatwić sobie wdrażanie projektów, jak i uzyskać wyższą notę na ewentualnym rynku pracy.

Kursy przechodzą jednak przede wszystkim biznesmeni i ludzie, które chcą się doskonalić w tym kierunku, nie bezrobotni poszukujący pracy. PRINCE2 Practitioner jest ciągiem dalszym szkolenia PRINCE2 Foundation. Skierowana jest do osób, które zdały egzamin PRINCE2 Foundation i posiadają doświadczenie związane z zarządzeniem projektami. Poziom PRINCE2 Practitioner ugruntowuje zdobytą wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, oraz przekazuje dodatkowe informacje które są niezbędne przy właściwym zarządzaniu każdym projektem.