Psychiatria nazywa się dziedzinę medyczną, której działania toczą się wokół przyczyn zaburzeń i chorób psychicznych, ich powstawania, przebiegu, leczenia, rehabilitacji i ich zapobiegania. Celem badań są  warunki biologiczne, psychologiczne, genetyczne i społeczne sprzyjające powstawaniu wszelkich zaburzeń psychicznych. W procesie leczenia wykorzystywane są metody farmakologiczne, psychoterapia, metody biologiczne oraz chirurgiczne. Leczenie prowadzi  się w szpitalach lub w czasie wizyt w specjalistycznych gabinetach i poradniach. Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii muszą wykazać się też znajomością wiedzy  neurologii, psychologii, biochemii oraz farmakologii. Wyodrębniono  różnorodne podspecjalności psychiatrii, takie jaki: neuropsychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria geriatryczna, psychiatria wojskowa, psychiatrię społeczna, psychiatria kulturowa psychiatria sądowa. Osoby, które zainteresować może temat psychiatra Olsztyn kierujemy na stronę internetową http://www.bib.com.pl. Tam właśnie podano listę gabinetów lekarskich, poradni i szpitali psychiatrycznych.