Kody pocztowe na świecie

Kanada

Regiony różnych Kodów pocztowych w Kanadzie

Kanadyjski kod pocztowy jest kompleksowy z sześciu znaków w formacie: X9X 9X9, gdzie X jest literą a 9 cyfrą. Trzeci i czwarty znak jest oddzielony spacją. Dla przykładu: K1A 0B1 jest przypisany dla poczty w Ottawie, jednak kod H0H 0H0 jest zarezerwowany dla Świętego Mikołaja.

Niemcy

Programy poszczególnych regionów w Niemczech

W Niemczech kod pocztowy składa się z 5 cyfr. Tak jak w Polsce, pierwsza liczba znaczy okrąg pocztowy.

20355 - Hamburg
15236 - Frankfurt/Oder
01219 - Dresden

Historia

Po raz pierwszy oznakowania miejscowości cyframi zastosowała w 1853 r. poczta Thurn und Taxis.

W 1941 r. wprowadzono w Rzeszy Niemieckiej dwucyfrowy system Kodów pocztowych.

W 1962 r. w RFN i w 1965 r. w NRD wprowadzono odrębne systemy oznakowań, składające się z czterocyfrowego programu miast.

1 lipca 1993 r. wprowadzono obowiązujący na dzień dzisiejszy wspólny system Kodów pocztowych.

<a title=”Stany Zjednoczone Ameryki

Kody  pocztowe w Stanach Zjednoczonych

Kod pocztowy nazywany jest w Stanach Zjednoczonych ZIP (Zone Improvement Intencja) Code. Tak jak również w Polsce programy są 5-cyfrowe ale bez dywizu. Pierwsza cyfra odpowiada pewnej grupie stanów jej przypisanych. Druga i trzecia cyfra odpowiada poszczególnym regionom (lub wielkim miastom) w danej grupie.

Z reguły pierwsze trzy cyfry określają urząd odpowiedzialny za sortowanie poczty dla całego regionu. Dany urząd może mieć więcej niż jeden trzycyfrowy numer. Czwarta i piąta liczba wyznaczają niezbyt duże miasteczka, wioski albo dzielnice/przedmieścia wielkich miast. Przykład: 43209 (4=Ohio,32=Columbus,09=Bexley)

Pierwszy kod dla danego sektora w większości wypadków przydzielany jest największemu miastu w tym regionie. Kolejne kody zwykle korespondują alfabetycznie z nazwami kolejnych miast, miasteczek i wiosek.

Wielka Brytania

Angielski kod pocztowy składa się z dwóch alfanumerycznych sekcji, pierwsza (o długości dwóch do czterech znaków) identyfikuje okręg pocztowy, druga (o długości trzech znaków) identyfikuje jednostkę obejmującą od jednego do paru budynków lub instytucji.

Przykład: SW1A 1AA (kod pocztowy Pałacu Buckingham).