W naszym biurze Pomoc psychologiczna Warszawa prowadzę sesje wsparcia psychoterapeutycznego a także 
zajęcia psychoterapii pojedynczej dla młodszych a także osób dojrzałych. Prowadzę w dodatku zajęcia par małżeńskich.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

posiadają zaburzenia lękowe,
cierpią z racji nieposiadaniu bliskich, satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi,

Poradnia psychologiczna Warszawa to sesje pomocy psychoterapeutycznej to spotkanie przygotowawcze z psychologiem,

które zapewniają nazwanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu odpowiedniej odmiany

pomocy psychoterapeutycznej. Jedna konsultacja trwa mniej więcej godziny.