Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wyszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym misją. Znakomita większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie umożliwia na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się jedynie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednakże zbyt mało, aby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego również do prowadzenia fachowego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego praktykę i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, perfekcyjnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i użytecznego działania spółki. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia w późniejszym czasie w pełni wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju firmy. Na 100%, niektóre z tych cech można wciąż rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Natomiast nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten metodę. Równie istotne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To przede wszystkim one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji ma możliwość kosztować pracodawcę nie tylko dość dużo pieniędzy, ale również czasu. To w dużej mierze własne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną spółki nie pracuje efektywnie i nie ma możliwość w pełni wykorzystywać swoich wszystkich kwalifikacji. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmienić - wręcz szkolenia umiejętności managerskich lub indywidualny coaching bielsko nie w każdej chwili osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty kolejnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, w trakcie procesu rekrutacyjnego warto korzystać z usług doradcy HR. Jego wiedzę praktyczną i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na kwestie, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w korporacji zespołu, a w większości przypadków są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko może nie tylko wyselekcjonować optymalnego kandydata na określone stanowisko, ale również zaproponować mu planowanie ścieżki drogi do sukcesu i rozwoju w danej firmie, przyczyniając się tym samym do wzrostu użyteczności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od spółki czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Chcą, żeby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i cały czas rozwijać swoje kwalifikacji. Doradca HR pozwala zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i kwalifikacji managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na użyteczność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi również szybko oszacować symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy oraz dodatkowo przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy albo indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.