Gospodarka odpadami odgrywa znaczącą rolę w procesach mających na celu chronić środowisko naturalne. Ze 100% pewnością nie tyczy się to jedynie ośrodki miejskie Wrocław, ale i pozostałych regionów naszego państwie, jak również prawie każdy inny rejon na świecie. Coraz w większości i mocniej kładzie się nacisk na aspekty tego typu, bowiem coraz w większości też zaobserwować można negatywne skutki wywołane nieprawidłowym zagospodarowaniem odpadami. W znaczącej liczbie sytuacji dochodzi do sytuacji, gdzie pomija się wywóz śmieci na wysypiska, działając całkiem na własną rękę ludzie pozbywają się śmieci w metodę niezgodny z jakimikolwiek standardami sanitarnymi i w efekcie łamią prawo. Zanieczyszczenia o różnym pochodzeniu trafiają wówczas do lasów, na łąki, do rzek czy także na tereny pobliskie z zabudowaniami. Ci albo nie zdają sobie w zupełności sprawy z konsekwencji osobistych czynów, albo wynika to z ich wychowania i mentalności. W ogromnej liczbie przypadków jest tak, że tłumaczą swoje zachowania w metodę rachityczny i zupełnie niezgodny z rzeczywistym stanem. Zatem całkiem dobrze oddać wywóz nieczystości w odpowiednie ręce niżeli samodzielnie podejmować się tego rodzaju wyzwaniom.