W moim biurze Leczenie depresji Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychoterapeutycznego i również 
konsultacje psychoterapii indywidualnej dla nieletnich i dodatkowo osób pełnoletnich. Prowadzę w dodatku sesje związków.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

mają zaburzenia lękowe,
cierpią na skutek nieposiadaniu bliskich, zadowalających kontaktów z ludźmi,

Psycholog Warszawa to sesje wsparcia psychologicznego to spotkanie preliminarne z psychologiem,

które zapewniają skonstatowanie problemu i zaproponowanie w najwyższym stopniu stosownej odmiany

pomocy psychologiczne. Jednorazowa konsultacja trwa mniej więcej godziny.