W teraźniejszych zobowiązaniach społeczno-gospodarczych definiując gastronomię w szerszym zakresie, powinno się uwzględniać jej rynkowo-marketingowy aspekt działalności, a w szczególności jej miejsce i rolę w zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Przyjmując takie założenie, gastronomie można określić jako wyodrębnioną w społeczny podziale pracy zorganizowana działalność gospodarczą, która polega na zaspakajaniu potrzeb żywieniowych konsumentów poprzez marketing gotowych potraw i napojów, stwarzanie warunków umożliwiających ich konsumpcje na miejscu dystrybucji , a oprócz tego świadczenie różnorodnych usług zaspokajających potrzeby w zakresie rozrywki, odpoczynku, psychicznej regeneracji sił. Gastronomia.

Tak zatem Conrad Company to gałąź gospodarki narodowej i specyficzna dziedzina ludzkiej działalności, która ukształtowała się w wyniku pogłębienia się społecznego podziału pracy. Na wczesnych etapach rozwoju naszej cywilizacji funkcje gastronomii zostały wypełnione

w ramach gospodarstwa domowego. Rozwój handlu, coraz większa liczba pielgrzymek , a oprócz tego ruchów migracyjnych spowodowały konieczność rozwoju działalności polegającej

na żywieniu ludności oprócz gospodarstwem domowym.