Zjawisko udzielania coraz częściej korepetycji spowodowane jest dlatego że w większości przypadków korepetytor jest wybornym specjalistą z danego przedmiotu jak również dlatego, że korepetytor pracuje wyłącznie z jednym uczniem, który może zadawać ciągle wiele pytań i dążyć do dogłębnego zrozumienia danego tematu.

Korepetycji udzielają studenci konkretnych kierunków oraz nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, gimnazjach czy szkołach średnich.