Zakres działania biur tłumaczeń obejmują między innymi tłumaczenia zwykłe , w zakres zwykłych tłumaczeń wchodzi tłumaczenie dokumentów które nie wymagają wykorzystywania fachowej wiedzy z obszarów konkretnej dziedziny. Do przykładów możemy zaliczyć na przykład notatka, email, CV, tłumaczenia przysięgłe to teraz niezwykle poszukiwana usługa.

Specjalistyczne tłumaczenia, ta grupa tłumaczeń obejmuje teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki czy biznesu. Przykłady dokumentów zaliczanych do tłumaczenia specjalistycznego to m.in. umowy cywilno-prawne, artykuły naukowe, manuale

Jako, iż kładziemy bardzo duży nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w cenę tłumaczeń specjalistycznych wliczona jest kolejna weryfikacja drugiego tłumacza tak więc tłumacz angielskiego jest sprawdzany przez innego tłumacza.

Ten rodzaj tłumaczeń to dokumenty w formie papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią jak również notą - więcej na ten temat tutaj , poświadczającą za ich zgodność z dostarczonym oryginałem. Dokumenty tego rodzaju mogą być tłumaczone jedynie przez tłumaczy przysięgłych, tłumacze języka angielskiego powinien więc posiadać specjalne uprawnienia.

Jednym z kolejnych typów tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, polegają one na tłumaczeniu równoległym, czyli tłumaczenie następuje w trakcie wypowiedzi osoby która przemawia. Ten rodzaj tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych oraz tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są głównie wykorzystywane w czasie konferencji międzynarodowych i innego typu spotkań, w których bierze udział wielu uczestników. Tłumaczenie tego rodzaju wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy zmieniają się w odstępach półgodzinnych. Innym rodzajem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  - tzw. szuszotaż, charakteryzujące się tym, że tłumacz szepcze do ucha siedzącego obok słuchacza, w ten sposób możliwe jest obsłużenie dwóch albo trzech osób w jednym czasie