Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a ponadto właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł tyczy się wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wyszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym celem. Znakomita większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie umożliwia na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się tylko na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednak zbyt mało, by wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego też do prowadzenia fachowego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego praktykę i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, perfekcyjnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i użytecznego funkcjonowania korporacji. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia w przyszłości całkowicie wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju firmy. Bez wątpienia, niektóre z tych cech można nadal rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednakże nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten sposób. Równie ważne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To przede wszystkim one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji ma możliwość kosztować pracodawcę nie tylko niemało pieniędzy, ale też czasu. To w dużej mierze własne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną korporacji nie pracuje efektywnie i nie ma możliwość całkowicie wykorzystywać swoich wszystkich kwalifikacji. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmienić - dosłownie szkolenia umiejętności managerskich albo indywidualny coaching bielsko nie za każdym razem osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty kolejnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, podczas procesu rekrutacyjnego warto skorzystać z usług doradcy HR. Jego wiedzę praktyczną i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na dylematy, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w firmie zespołu, a w ogromnej liczbie przypadków są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko ma możliwość nie tylko wyselekcjonować najlepszego kandydata na określone stanowisko, ale także zaproponować mu planowanie ścieżki kariery i rozwoju w danej korporacji, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od spółki czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Wolą, ażeby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i stale rozwijać własne kwalifikacji. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i kwalifikacji managerskich, monitorując wszelkie zmienne, które wpływają na użyteczność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi również szybko oszacować symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy , a oprócz tego przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy albo indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.