Do głównych obowiązków biura tłumaczeń należą m.in tłumaczenia zwykłe , w zakres tłumaczeń zwykłych wchodzi przekład dokumentów nie wymagających angażowania specjalistycznej wiedzy z obszarów konkretnej dziedziny. Do przykładów możemy zaliczyć np. list, notatka, email, list motywacyjny, CV, tłumaczenia to dziś bardzo poszukiwana usługa.

Tłumaczenia specjalistyczne, ta grupa tłumaczeń obejmuje teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu. Przykłady dokumentów które zalicza się do tłumaczenia specjalistycznego to m.in. umowy cywilno-prawne, artykuły naukowe, manuale.

Z racji tego, że kładziemy ogromny nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w koszt tłumaczeń specjalistycznych zaliczana jest kolejna weryfikacja drugiego tłumacza tak więc każde tłumaczenie sa weryfikowane przez kolejnego tłumacza - czytaj więcej .

Tłumaczenia przysięgłe, to dokumenty w formie papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią jak również notą, która poświadcza za ich zgodność z dostarczonym oryginałem. Dokumenty tego rodzaju mogą być opracowywane jedynie przez tłumaczy przysięgłych, tłumaczenia muszą być profesjonalne.

Kolejnym typem tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, polegają one na tłumaczeniu równoległym, czyli tłumaczenie następuje w podczas wypowiedzi osoby która mówi. Ten rodzaj tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych jak również tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są głównie wykorzystywane podczas kongresów i innego typu spotkań, które mają wielu uczestników. Tłumaczenie tego typu wymaga zastosowania sprzętu który służy transmisji przekładu oraz zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy wymieniają się co pół godziny. Innym typem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  - tzw. szuszotaż, charakteryzujące się tym, że tłumacz szepcze do ucha siedzącego obok słuchacza, poprzez zastosowanie tej metody możliwe jest obsłużenie dwóch lub trzech osób w jednym czasie