Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha , a oprócz tego właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest wiele punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, ma możliwość wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak również chęci skorzystania z coachingu poprzez managerów, celem ulepszenia efektów swojej pracy.

 

W teraźniejszych czasach rynek zatrudnienia, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy całkiem innego podejścia do administrowania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, woli równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, preferuje się realizować w własnych pasjach. Jest to pokolenie, które pragnie pracować, lecz nie pragnie, by praca była całkowitym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią lub w najbliższej przyszłości stanowić będą znakomita większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą kluczowe stanowiska. Bez powrotu odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej spółce pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, o ile nie widzą możliwości rozwoju, pracują w jednej korporacji zdecydowanie krócej, stąd także warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y powinno się mieć odpowiednie podejście. Stosowanie tylko autokratycznego lub demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie umieją dopasować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, potrafią także wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów może być także pomocny coaching biznesowy bielsko albo coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face albo poprzez coaching zdalny z wykorzystaniem programu Skype.

Manager, który pragnie efektywnie współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi tworzyć obraz, który umożliwi mu wygenerowanie koncepcji za zmianę i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik może także określić, co jest jego priorytetem, na czym preferuje się skupić i jak to można ma się do oczekiwań spółki. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy albo w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe sposoby w swoim życiu.