Kiedy widzimy w tytule naszego towaru słowo Polityka, konotuje sztukę władania państwem. Można stwierdzić , że większość person w mniejszy lub większy sposób hoduje politykę w naszym państwie. Dzieję się owo za pomocą różne sposoby. Na początku chciałbym zaprezentować o biernym uprawianiu tej jakże ważnej dziedziny naszego gminnego istnienia. Stanowić bezczynnym politycznie, to nazywa  interesować się ,przez rozmawianie spośród innymi ludźmi , dowiadywaniem się najświeższych informacji ,oraz oraz nagłaśnianie różnych rozpraw należących instytucji takich jak : Grono Ministrów , Prezes Rady Ministrów, Prezydent RP (ogólnie stwierdzając najważniejszych instytucji państwowych) zaś władz niższego szczebla, np władze lokalne. W tamtym czasie można mówić o polityce miejscowej. Kiedy recytujemy o biernej polityce , to na bank zajmujemy się również działaniem posłańców , senatorów zaś europosłów, ich wzajemnymi stosunkami itd.