Pewnie niewiele ludzi wiedziałoby co kryje się pod nazwą prince2.
To nie tytuł nowej gry pc ani filmu fantasy, lecz raczej coś zupełnie innego. Jest to metodyka zarządzania projektami w biznesie. PRINCE2(R) jest metodą zarządzania projektami opartym o procesy, które w prosty sposób można dopasować do indywidualnych potrzeb organizacji. PRINCE2(R) jest zalecanym standardem w krajach Unii Europejskiej. Jest to metodyka stworzona specjalnie na potrzeby administracji publicznej. PRINCE2 jest standardem, wdrażanym przez wszystkie struktury NATO. PRINCE2 jest metodyką z zakresu zarządzania projektami, która to w bardzo skuteczny sposób pomaga zrealizować każdy element naszego projektu. Dzięki metodyce PRINCE2 możemy zaplanować przedsięwzięcie oraz podsumować jego rezultaty.

Może prościej będzie określić ją jako metodę. Pierwowzór tej metody został wykonany na potrzeby branży IT, jednakże okazał się tak uniwersalny, że rozwinięto go na inne branże. Metodyka PRINCE2 zawiera zbiór najlepszych praktyk, ujęty w kompletny i spójny system procesów, komponentów i technik. Każde działanie w PRINCE2 jest szczegółowo opisane w sposób zrozumiały i czytelny. Dzięki zastosowaniu metodyki PRINCE2 mamy szczegółowo ułożone, co po kolei trzeba zrobić, aby każdy nasz projekt odniósł sukces. Teraz nieco o tej metodzie.

Projekt musi być realizowany według pewnych zasad. Przede wszystkim musi się składać z dwóch najważniejszych etapów: inicjowania i realizacji. Szczegółowe założenia tej metodyki można przyswoić podczas szkolenia prince2.

Dla początkujących przeznaczone jest szkolenie prince2 foundation. Poznaje się tutaj fundamenty metody i jej stosowania. Następnym etapem jest
prince2 practitioner. PRINCE2 Foundation jest pierwszym poziomem, który podsumowuję naszą dotychczasową wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz dzięki któremu poznajemy podstawową wiedzę na temat właściwego zarządzania projektami.

Po sfinalizowaniu szkolenia otrzymuje się certyfikat, a przede wszystkim zyskuje się niezbędną wiedzę. Posiadanie takiej wiedzy jest użyteczne, zarówno aby ułatwić sobie wdrażanie projektów, jak i uzyskać wyższą ocenę na ewentualnym rynku pracy.

Szkolenie przechodzą jednak przede wszystkim biznesmeni i osoby, które chcą się doskonalić w tym kierunku, nie bezrobotni poszukujący pracy. PRINCE2 Practitioner jest ciągiem dalszym szkolenia PRINCE2 Foundation. Skierowana jest do osób, które zdały egzamin PRINCE2 Foundation oraz posiadają doświadczenie związane z zarządzeniem projektami. Poziom PRINCE2 Practitioner ugruntowuje zdobytą wiedzę o zarządzaniu projektami, oraz przekazuje dodatkowe informacje niezbędne przy właściwym zarządzaniu każdym projektem.