Koparki w Okszowie są to maszyny służące do zamówień ziemnych w Stawie czyli celem koparki jest załadowanie urobku i załadowanie na środki transportowe w Okszowie lub na odwał.
Urobek stanowi podłoże zwane pospolicie ziemią, są odspajane za radą narzędzi tnących umieszczonych na naczyniach kopiących. Ziemia muszi być przed tą czynnością  rozluźniona i to w wielu przypadkach poprzez łyżkę koparki. Koparka może również nabierać materiał usypany na hałdach i przenosić go na różnorodne pojazdy transportowe Sawin. Spełnia ona wtedy rolę urządzenia przeładunkowego albo ładowarki.
Misją ładowarek jednonaczyniowych jest nabieranie materiału usypanego na placu składowym albo na hałdach powstałych przy urabianiu górniczym w kamieniołomach i przenoszenie go następnie na środki transportowe czy na inne usypisko.
Różnica miedzy pracą koparki w Sajczycach jednonaczyniowej i ładowarki polega głównie na tym, że koparka odspaja teren rodzimy powyżej albo poniżej poziomu, na którym stoi, zaś pracuje przez wysuwanie łyżki na poziomie, na którym stoi. W celu napełnienia łyżki koparki należy stworzyć łukowy ruch ramienia z łyżką lub łukowy ruch samej łyżki. W ładowarce podstawowym ruchem przy napełnianiu jest ruch poziomy, a obracanie łyżki jest ruchem dodatkowym. Usługi koparką w Sajczycach wykonamy wykopy. Koparka spych w Sawinie. Firma CENZOR Zaprasza.
Ponieważ ładowarki Włodawa mają dużą siłę poziomą, używa się je coraz bardziej do poziomego albo pochyłego skrawania w robotach ziemnych. Ładowarka może wykonywać wykop wjeżdżając po pochyłości do coraz głębszego wykopu, aż do uzyskania pochyłości 30°.             Zapraszamy.