Choroby neurologiczne to termin pod który przyporządkować można bardzo wiele schorzeń. Niektóre z nich są do siebie tak podobne, że bardzo często są ze sobą mylone, z kolei inne są diametralnie inne. Niezależnie jednak, które ze schorzeń neurologicznych nas zaatakuje, zawsze pochodzić będzie ono od naszego okładu nerwowego. To właśnie ten czynnik wyróżnia choroby neurologiczne na tle innych chorób. Oprócz tego należy pamiętać także, że istnieją choroby o podłożu innym niż neurologiczne, które dają podobne do schorzeń układu nerwowego objawy. Jednym z przykładów takich chorób jest borelioza, powstająca niekiedy po ugryzieniu kleszcza. Może ona dawać, przykładowo, objawy bólu kończyn podobne do tych obserwowanych w czasie stwardnienia rozsianego. Dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem chorób neurologicznych jest epistemologia. To właśnie epistemolodzy są autorami wszelkich nowinek z dziedziny leczenia chorób neurologicznych. To wiedza przez nich zdobyta przekazywana jest neurologom aby ci pomagali swoim pacjentom. Jest to bardzo ciekawa dziedzina.