Pracuję w firmie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Przedsiębiorstwo, która jest zainteresowana zgłasza się do nas i określa swoje wymogi. Naszym powinnością jest weryfikacja pracowników przedsiębiorstwa pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska oraz osoby je zajmujące. Wszystko staramy się wykonywać w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują ciekawość. czasem przedsiębiorstwa formalnie informują swoich pracowników o podjętych działaniach. Bywa jednakże, że pracownicy nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednak troska o ich samopoczucie, lecz zrobienie sprawozdania dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków i czy jego umiejętności są na tyle duże by podjął pracę na wyższym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy również analizę zarządzania personelem. Badamy systemy motywacyjne personeli oraz tworzymy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli i tworzymy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.