Program Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosuje się różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę merytoryczna, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami znajdują się w raporcie. Firma, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest konieczna ponieważ wcześniejszy pracownik nie wywiązuje się ze swoich powinności oraz wykonywała zlecone zadania w stopniu niewystarczającym. Specjaliści, którzy podejmują się złożonego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która gwarantuje, iż wytypowana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, albowiem prezentowani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Najczęściej wybór jest na tyle celny, iż nowy pracownik bardzo związuje się z firmą co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami są w raporcie.