Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, niemniej jednak stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a również zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby dany hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niebywale intensywne, niemniej jednak także dźwięki niepożądane. Za duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Ma możliwość nawet prowadzić do istotnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli ma możliwość powodować uszkodzenia narządu słuchu. Poza tym hałas ma możliwość wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W sytuacji dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki ma możliwość nawet dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są głównie mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Ponadto można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach funkcjonalności publicznej oraz dodatkowo terenach wypoczynkowych , a ponadto hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.