W naszym biurze Leczenie depresji Warszawa prowadzę sesje wsparcia psychoterapeutycznego i dodatkowo 
sesje psychoterapii indywidualnej dla młodzieży i osób dorosłych. Prowadzę oprócz tego zajęcia związków małżeńskich.
Pracuję z osobami, które:

posiadają przeszkody w określeniu się w obrębie profesjonalnym

Terapia par Warszawa to sesje pomocy psychoterapeutycznej to spotkanie preliminarne z psychologiem,

które zapewniają nazwanie problemu i zaproponowanie w najwyższym stopniu właściwiej odmiany

pomocy psychologiczne. Pojedyńcza sesja trwa mniej więcej godziny.