Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz dodatkowo wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Potrzeby naszych kontrahentów przygotowujemy dzięki mojej edukacji i doświadczeniu popartym własnymi analizami monitorowanego rynku domów i mieszkań. Sporządzamy operaty szacunkowe wyceny nieruchomości różnorakich rodzajów, tj.: domów i mieszkań gruntowych zabudowanych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, domów i mieszkań budynkowych, nieruchomości lokalowych, o różnym przeznaczeniu, w tym: domów i mieszkań mieszkaniowe, nieruchomości komercyjne, domów i mieszkań przemysłowe, nieruchomości rolne, domów i mieszkań innego zastosowania.