Hurtownia Odzieży Używanej IFS - bezpośredni importer - powstała z myslą zaspokojenia wymagań właścicieli sklepów z odzieżą używaną tak zwaną tania odzież czy również lumpeksów. Wieloletnie praktykę w branży odzieżowej pozwoliło nam stac sie liderem na rynku odzieżowym w województwie pomorskiem. Sporwadzana przeze mnie odzież jest gruntownie sortowana w mojej fabryce w Wielkiej Brytanii, pakowana w worki poprzez doświadczony personel. Odzież w workach jest starannie poukładana. Zapraszamy do zapoznania sie z nasż aofertą.

Kil­ka­na­ście lat temu nie było nawet skle­pów, od wsi do wsi kur­so­wał ob­woź­ny lump, au­to­bus zjeż­dżał pod kasz­tan w każdy wto­rek o 15, sprze­da­jąc od­rzu­ty z nie­miec­kich wy­sy­pisk szma­tek­so­wych albo ciu­chy zdo­by­te nie­le­gal­nie z or­ga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych. Dziś jest około 24 tys. lum­pek­sów, a ich ob­ro­ty prze­kro­czy­ły już 5 mld zł. W lum­pek­sach ubie­ra­ją się pol­skie i za­gra­nicz­ne gwiaz­dy: Kayah, We­ro­ni­ka Ro­sat­ti, An­ge­li­na Jolie, Elton John, a być może nawet Jo­lan­ta Kwa­śniew­ska.