W moim gabinecie Terapia małżeńska Warszawa prowadzę zajęcia pomocy psychologicznej i dodatkowo 
sesje psychoterapii osobistej dla młodych i osób dorosłych. Prowadzę co więcej zajęcia małżeństw.
Współdziałam z osobami, które:

posiadają przeszkody w określeniu się w życiu zawodowym

Terapia małżeńska Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie początkowe z psychologiem,

które pozwalają stwierdzenie problemu i zaproponowanie w największym stopniu trafnej postaci

pomocy psychoterapeutycznej. Jednostkowa zajęcia trwa około godziny.