Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolanta Kućka specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Bycie managerem to nie jedynie awans, niemniej jednak też odpowiedzialność za podległych ludzi. Wielu managerów, pomimo własnej wiedzy|, nie potrafi dobrze kierować pracownikami i nie rozumie ich zachowań, powielając wzorce administrowania, które kiedyś stosowano wobec nich. Taka postawa wpływa negatywnie na atmosferę pracy, wydajność pracowników i szacunek wobec osoby kierownika. Czy można jej zapobiec?

Bardzo dobry manager powinien łączyć w sobie zarówno wiedzę| i doświadczenie (dzięki którym podejmuje odpowiednie decyzje , a dodatkowo kieruje działaniami podległych osób), jak i kompetencje miękkie, które pozwolą mu ,dogadywać się” z pracownikami. Wielokrotnie bywa tak, że awans przyznawany jest wyłącznie ze względu na te pierwsze kryteria. Zaniedbany obszar kompetencji miękkich odbija się na zarządzaniu pracownikami i w dużej liczbie przypadków to właśnie on decyduje o niepowodzeniu managerskich projektów i planów. Pracodawca usiłuje ratować sytuację, wysyłając kierownika na szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi bielsko, w większości wypadków nie są one wystarczające. Problem nie tkwi bowiem w braku wiedzy, niemniej jednak w nierozwiniętych wystarczająco kompetencjach miękkich, albo także w braku możliwości przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce organizacji, każda zmiana wymaga wysiłku i konsekwencji jej wprowadzenia. Dodatkowym czynnikiem, który ma możliwość wpływać na tę sytuację, jest narzucana managerom przez firmę oraz dodatkowo otoczenie rynkowe konieczność ciągłego rozwijania się i dostosowywania do zmian. Też i tutaj wymagana jest elastyczność i mobilność. Jak powinien więc funkcjonować kierownik, żeby osiągać najlepsze efekty własnej pracy?

,Manager to ciut taki partner rozwoju - człowiek znający swoich pracowników i mający wiedzę o tym jak funkcjonują, co ich motywuje. Dobre relacje między kierownikiem i jego ludźmi szybko znajdują odbicie w efektywności zespołu i atmosferze pracy” - mówi Jolanta Kućka, trener, coach i doradca z Bielska. ,żeby jednakże móc osiągnąć takie porozumienie, konieczne jest najpierw rozwinięcie prywatnych kompetencji miękkich. Czy będzie to coaching bielsko, coaching zdalny, coaching biznesowy bielsko, doradztwo hr czy szkolenia umiejętności managerskich - to nie ma znaczenia. Prawie każdy potrzebuje czegoś innego. Najważniejszy jest ich efekt” - dodaje.

Szkolenia umiejętności managerskich oferują możliwość rozwinięcia wielu przydatnych kompetencji. Oprócz pracą w dziale, negocjacjami, rozwiązywaniem konfliktów, szkolić można się także z efektywnej komunikacji, asertywności i walki ze stresem. Dla zwiększenia efektu szkoleń warto zastosować coaching biznesowy bielsko, pozwalający osobie zarządzającej skoncentrować się na sobie, poznać mechanizmy i motywatory indywidualnych działań , a ponadto określić cele. Udział w pełnym procesie nie wiąże się z dużym obciążeniem czasowym - przy dzisiejszych możliwościach technicznych często wykorzystywanym rozwiązaniem jest coaching zdalny (z wykorzystaniem komunikatorów internetowych lub telefonu). Jeżeli problemy z pracownikami dotyczą braku edukacji z zakresu ZZL, pomóc mogą szkolenia| zarządzania zasobami ludzkimi bielsko albo doradztwo HR. Doświadczony doradca potrafi szybko zanalizować sytuację i wskazać jej słabe punkty, pomagając równocześnie managerowi wdrożyć najlepsze w danej sytuacji rozwiązania.