Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a ponadto właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wynajdowanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym misją. Znacząca większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie umożliwia na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się wyłącznie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To natomiast zbyt niewiele, aby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego też do prowadzenia specjalistycznego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego doświadczenie i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, perfekcyjnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i efektywnego funkcjonowania spółki. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia później całkowicie wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju spółki. Ze stuprocentową pewnością, niektóre z tych cech można wciąż rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednakże nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten metodę. Równie ważne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To przede wszystkim one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji może kosztować pracodawcę nie tylko dość dużo pieniędzy, ale również czasu. To w dużej mierze własne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną korporacji nie pracuje efektywnie i nie może całkowicie wykorzystywać swoich wszystkich kwalifikacji. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - nawet szkolenia umiejętności managerskich lub indywidualny coaching bielsko nie za każdym razem osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty następnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, podczas procesu rekrutacyjnego warto korzystać z usług doradcy HR. Jego doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na kłopoty, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w firmie zespołu, a częściej są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko może nie tylko wyselekcjonować optymalnego kandydata na określone stanowisko, ale także zaproponować mu planowanie ścieżki wymarzonej ścieżki zawodowej i rozwoju w danej korporacji, przyczyniając się tym samym do wzrostu funkcjonalności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od spółki czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Pragną, żeby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i stale rozwijać prywatne kwalifikacji. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i kwalifikacji managerskich, monitorując wszelkie zmienne, które wpływają na użyteczność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi również szybko wycenić symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy , a oprócz tego przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy lub indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.