Każdy prawnik w naszym państwie występuje przed sądami w odpowiednim stroju, jakim jest toga. Wzór togi jest unormowany prawnie. Jest to suknia z czarnego materiału, którą układa się w kontrafałdy. Każda toga posiada trzy fałdy na obydwu stronach przodu i od pięciu do siedmiu fałd na plecach. Poszczególne zawody prawnicze posiadają różnorodne kolory żabotów i wyłogów. Kiedy udajemy się po porady prawne do Warszawy, to nie uda nam się ujrzeć prawnika w todze. Jeśli wybierzemy go na przedstawiciela procesowego, to będzie miał zielony żabot, jeżeli już pracuje jako adwokat. Warszawa posiada najwięcej adwokatów spośród wszystkich miast polski i wiele sądów. Przy większości z nich działają wypożyczalnie, w których prawnicy mogą wypożyczyć stosowną togę. W przypadku niektórych kancelariach adwokackich Warszawy togi stanowią szczegół ich wystroju, przypominając o charakterze miejsca. Radcowie prawni mają niebieskie żaboty, prokuratorzy czerwone, a sędziowie i ławnicy fioletowe żaboty. Toga jest pozostałością po dawnych czasach i wyrazem szacunku do zawodów prawnych. Kiedy przyjdzie nam odwiedzać kancelarie adwokackie w Warszawie, to opernością właściwie każdy z nas zauważy specyficzny klimat, jaki w nich panuje. Ma on podkreślać odmienność i specyfikę zawodu, jakim jest adwokat. Warszawa nie jest pod tym względem żadnym ewenementem. W niektórych państwach prawnicy zakładają nie tylko togi, ale także noszą peruki. Na Wyspach Brytyjskich dodatkowe włosy zakładają sędziowie orzekający w sprawach karnych. Togi i peruki mają za zadanie dodawanie autorytetu i podkreślanie anonimowości poszczególnych ludzi, które w procesie sądowym starają się ustalić stan faktyczny rozmaitych zdarzeń.