Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha , a dodatkowo właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest wiele punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, może wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak i chęci skorzystania z coachingu przez managerów, celem ulepszenia efektów swojej pracy.

 

W teraźniejszych czasach rynek zatrudnienia, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy całkowicie innego podejścia do kontrolowania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, woli równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, woli się realizować w swoich pasjach. Jest to pokolenie, które woli pracować, lecz nie chce, żeby praca była całkowitym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią albo w najbliższej przyszłości stanowić będą większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą zasadnicze stanowiska. Bez powrotu odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej korporacji pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeżeli już nie widzą sposobów rozwoju, pracują w jednej spółce kategorycznie krócej, stąd także warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y trzeba mieć odpowiednie podejście. Stosowanie tylko autokratycznego lub demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie potrafią dopasować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, umieją również wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów ma możliwość być także pomocny coaching biznesowy bielsko lub coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face albo przez coaching zdalny z wykorzystaniem programu Skype.

Manager, który chce skutecznie współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi budować obraz, który umożliwi mu wygenerowanie pomysłów za przemianę i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik ma możliwość też określić, co jest jego priorytetem, na czym pragnie się skupić i jak to ma się do oczekiwań korporacji. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy lub w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe możliwości w swoim życiu.