Jeżeli wpisze się do wyszukiwarki hasło ,fotografia ślubna kraków“, po chwili uzyska się setki tysięcy rezultatów. Czyżby świadczyło to, że fotografia ślubna kraków stała się jednym z najpopularniejszych tematów ostatnich lat? Coś w tym jest. Wraz z rozwojem fotografii cyfrowej także i fotografia ślubna kraków wkroczyła do Globalnej sieci. To teraz w sieci wybiera się dziś wykonawców sesji, to w Internecie dzieli się opiniami i poradami, to tutaj ogląda się rezultaty. A te - trzeba przyznać - potrafią być różne. W pewnych sytuacjach mocno zaskakujące, przecież właściwie każdy fotografik ma możliwość od czasu do czasu przejść samego siebie. Zarówno w pozytywnym, jak również negatywnym tych słów znaczeniu. Trzeba bowiem wiedzieć, że ślubna fotografia jest zajęciem zwłaszcza stresującym i wymagającym, przez co nie można traktować jej na równi z pozostałymi dziedzinami ,robienia obrazów”. Ponieważ wszystko sprowadza się do jak najkrótszego czasu na wykonanie jednego ujęcia, fotograf musi działać w stu procentach instynktownie. Podczas gdy fotografowi krajobrazowemu zrobienie jednego obrazy zajmuje od piętnastu do trzydziestu minut, fotograf ślubny w ciągu minuty musi stworzyć - na przykład - czterdzieści ujęć. I spośród tych czterdziestu ujęć aż trzydzieści osiem nadawać się będzie jedynie i tylko do śmieci. Ważne jednakże, że te pozostałe dwa będą takie, jak powinno się. Tu nie posiada sposobów podglądu wyników i powtórzenia nieudanego ilustracje. Fotografia ślubna nie wybacza błędów i pomyłek. To w zasadzie tak, jak panna młoda.