Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a ponadto właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

,Manager to odrobinę taki partner rozwoju - człowiek znający swoich pracowników i mający wiedzę o tym jak funkcjonują, co ich motywuje. Dobre relacje między kierownikiem i jego ludźmi szybko znajdują odbicie w efektywności zespołu i atmosferze pracy” - mówi Jolanta Kućka, trener, coach i doradca z Bielska. ,żeby jednakże móc osiągnąć takie porozumienie, konieczne jest najpierw rozwinięcie indywidualnych kompetencji miękkich. Czy będzie to coaching bielsko, coaching zdalny, coaching biznesowy bielsko, doradztwo hr czy szkolenia umiejętności managerskich bielsko - to nie ma znaczenia. Właściwie każdy potrzebuje czegoś innego. Najważniejszy jest ich efekt” - dodaje.

 

Szkolenia umiejętności managerskich bielsko oferują możliwość rozwinięcia wielu przydatnych kompetencji. Poza pracą w dziale, negocjacjami, rozwiązywaniem konfliktów, szkolić można się też z efektywnej komunikacji, asertywności i walki ze stresem. Dla zwiększenia efektu szkoleń warto zastosować coaching biznesowy bielsko, pozwalający osobie zarządzającej skoncentrować się na sobie, poznać mechanizmy i motywatory swoich działań , a oprócz tego określić cele. Udział w całym procesie nie wiąże się z dużym obciążeniem czasowym - przy dzisiejszych możliwościach technicznych często wykorzystywanym rozwiązaniem jest coaching zdalny (z wykorzystaniem komunikatorów internetowych lub telefonu). O ile kwestie z pracownikami dotyczą braku wiedzy z zakresu ZZL, pomóc mogą szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi bielsko albo doradztwo HR. Doświadczony doradca potrafi szybko zanalizować sytuację i wskazać jej słabe punkty, pomagając równocześnie managerowi wdrożyć najlepsze w danej sytuacji rozwiązania.

Bycie managerem to nie wyłącznie awans, ale także odpowiedzialność za podległych ludzi. Wielu managerów, pomimo indywidualnej wiedzy|, nie potrafi dobrze kierować pracownikami i nie rozumie ich zachowań, powielając wzorce zarządzania, które kiedyś stosowano wobec nich. Taka postawa wpływa negatywnie na atmosferę pracy, wydajność pracowników i szacunek wobec osoby kierownika. Czy można jej zapobiec?

 

Wyborny manager powinien łączyć w sobie zarówno wiedzę| i praktykę (dzięki którym podejmuje odpowiednie decyzje oraz kieruje działaniami podległych osób), jak również kompetencje miękkie, które pozwolą mu ,dogadywać się” z pracownikami. Niejednokrotnie bywa tak, że awans przyznawany jest tylko ze względu na te pierwsze kryteria. Zaniedbany obszar kompetencji miękkich odbija się na zarządzaniu pracownikami i w bardzo wielu sytuacjach to właśnie on decyduje o niepowodzeniu managerskich projektów i planów. Pracodawca usiłuje ratować sytuację, wysyłając kierownika na szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi bielsko, często nie są one wystarczające. Problem nie tkwi bowiem w braku wiedzy, ale w nierozwiniętych wystarczająco kompetencjach miękkich, lub również w braku możliwości przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce organizacji, każda zmiana wymaga wysiłku i konsekwencji jej wprowadzenia. Dodatkowym czynnikiem, który ma możliwość wpływać na tę sytuację, jest narzucana managerom przez spółkę , a oprócz tego otoczenie rynkowe konieczność ciągłego rozwijania się i dostosowywania do zmian. Także i tutaj wymagana jest elastyczność i mobilność. Jak powinien zatem funkcjonować kierownik, by osiągać najlepsze efekty indywidualnej pracy?