Najbardziej popularną polską lekturą jest utwór Pan Tadeusz Mickiewicza. Autor stworzył swą epopeję kiedy żył na obczyźnie, gdy nasza ojczyzna znajdywała się pod wpływem trzech mocarstw. Pragnął ocalić miniony świat szlachecki i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja prezentuje znaczny przekrój ówczesnego życia społecznego. Opisuje rzeczywistość i zasady panujące na Litwie. Prócz podstawowego wątku - to jest wydarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po przybyciu tytułowego bohatera, mamy możliwość w niej znaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, specyfikę szlachciców, problemy miłosne czy opisy polowania. Kluczowym problemem książki jest konflikt o nieruchomość miedzy dwoma wpływowymi klanami. Fabułę dopełniają barwne opisy przyrody, a spomiędzy nich te poświęcone: stawom.

Warto zwrócić uwagę na niesłychanie bogaty język, jakim jest napisana pozycja. Na prawie każdej stronie odszukamy liczne porównania i epitety. Czytelnika poruszyć powinna niespotykana dbałość o piękno polskiej mowy.

Pan Tadeusz to także niespotykane źródło historyczne przedstawiające światopogląd ludzi z schodzących z dziejowej sceny. Także ze względu na to powinno być znane każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, a także obywatelom innych narodów chcących zgłębić ojczystą kulturę.