Rankingi - klasyfikacja w kolejności wartości liczbowych, przyporządkowanych według określonych kryteriów. Ranking sportowy dotyczy zawodników, drużyn, krajów w różnych dyscyplinach sportowych i są sporządzane na bazie osiągnięć w zawodach, w bardzo wielu przypadkach w określonym okresie. W niektórych dyscyplinach sportowych rankingi oprócz wartością czysto informacyjną odgrywają też bardzo istotną rolę przy kwalifikowaniu zawodników i drużyn do zawodów sportowych lub podejmowaniu początkowej kolejności w zawodach, w których taka kolejność ma znaczenie. W globalnej sieci zasadnicze są takie zagadnienia jak ranking stron www czy toplista stron internetowych. Ranking www ocenia pod różnymi kątami popularność danej strony w internetowej rzeczywistości. Prasa w większości sytuacji publikuje rankingi różnorakich instytucji, szkół, urzędów, przedsiębiorstw itp. według przyjętych kryteriów oceny. Zestawienia zawierające syntetyczne dane na jednej liście mogą być dużą poradą przykładowo. przy wyborze szkoły wyższej albo w analizach trendów gospodarczych. W polskiej prasie rankingi społeczno-polityczne regularnie od kilku lat publikują: miesięcznik Rzeczpospolita , a dodatkowo tygodniki Polityka i Wprost.