Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery związane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i niemałą wilgotnością powietrza (mgłą). W przypadku antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz dodatkowo Los Angeles. Ten pierwszy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednak drugi - subtropikalnej. Smog londyński występuje przede wszystkim w miesiącach zimowych, a smog stylu Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a oprócz tego toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest głównie dla sekcji wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog ma możliwość powodować kilka chorób, jak przykładowo: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Prócz tego, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on też niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.