W naszym pokoju Leczenie depresji Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychologicznej i 
zajęcia psychoterapii pojedynczej dla młodych i również osób dorosłych. Prowadzę także konsultacje małżeństw.
Pracuję z ludźmi, którzy:

posiadają trudności zawodowe, związku, w życiu towarzyskim,
cierpią ze względu trudności seksualnych

Terapia dda Warszawa to konsultacje pomocy psychologicznej to spotkanie wstępne z psychoterapeutą,

które gwarantują wyznaczenie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu właściwiej formy

pomocy psychoterapeutycznej. Jednorazowa zajęcia trwa około godziny.