Literatura dla dziatwa i młodzieży zazwyczaj ma wartość:

 

  • wychowawczą - konflikty między głównymi bohaterami opierają się na wyraźnie zarysowanym przeciwstawieniu działań pożądanych, czyli “pozytywnych” i niepożądanych, czyli “negatywnych”; celem takiego ujęcia jest wyrobienie u młodego czytelnika zdolności rozróżniania dobra i zła; w literaturze dla dzieci i młodzieży dobro niemal bez wyjątku zwycięża, zło zaś zostaje ukarane;
  • edukacyjną - w fabułę wplecione bywają rozmaite informacje dotyczące świata, mogą to być np. informacje geograficzne (w powieści podróżniczej), historyczne (w powieści historycznej), etnograficzne (przykładowo. informacje dotyczące plemion indiańskich w powieściach Alfreda Szklarskiego), itp.
  • Kaczor Donald
    Bajka Kaczor donald

Powyższe elementy znajdują się w tekstach pisanych dla przychówku i młodzieży w rozmaitym stopniu. Mogą się w nich odnaleźć niemniej jednak nie muszą, ponieważ powstaje również pewna ilość utworów, których celem jest omal wyłącznie rozrywka i które nie wykazują ambicji edukacyjnych ani wychowawczych.