Doskonalenie umiejętności pracowników stanowi jeden ze sposobów na uzyskanie przez firmę przewagi nad konkurencją. W tym celu korporacji organizują dla własnego personelu profesjonalne szkolenia nastawione na zdobywanie i doskonalenie konkretnych umiejętności stosowanych w pracy. Każdy pracownik posiada obowiązek uczestnictwa w przygotowanym dla niego warsztacie. Zdarza się, iż tego rodzaju kursy organizowane są na wniosek samych pracowników, którzy spotykają się w osobistej codziennej pracy z trudnymi zadaniami. Ważnym elementem procesu szkoleniowego jest dokładne poznanie funkcji obowiązujących w danej firmie, co pozwala na dobrą współpracę z pozostałymi członkami zespołu. Kursy zawodowe są częściej organizowane poprzez zawodowych trenerów lub w pewnych przypadkach poprzez pracowników spółki, którzy mają największe praktykę w danym obszarze. Użytkowanie z wiedzy zdobytej przez samych pracowników w czasie pracy jest szczególne cenne dla firm/spółek/korporacji, które intensywnie się rozwijają i muszą dzień w dzień rozwiązywać nowe kłopoty.    Dobrze zaplanowane i przeprowadzone szkolenie składa się z części teoretycznej , a oprócz tego praktycznej w czasie, której organizowane są ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiają się w codziennej pracy.  Szkolenia zawodowe jak właściwie każdy aspekt działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych podlegają ocenie celowości i skuteczności.  Celowość zajęć ma możliwość być oceniona przez samych uczestników jednakże ich skuteczność oceniana jest na bazie porównania wyników osiąganych przed i po warsztacie. Uzyskane oceny pozwalają doskonalić kursy zawodowe i nie gorzej dostosowywać je do wymagań pracowników. Dzięki takiemu podejściu szkolenia nie są tylko w pewnych sytuacjach spędzonym w sali konferencyjnej, lecz przynoszą wymierne efekty widoczne w działaniu korporacji. Organizowanie procesy szkoleniowego bywa powierzane różnym pracownikom w współzależności od wielkości korporacji. W dużych firmach świadomych konieczności podnoszenia umiejętności pracowników istnieją specjalne zespoły działające w ramach działu HR, których zadaniem jest odpowiadanie na potrzeby szkoleniowe zgłaszane poprzez poszczególne działy firmy. Pozwala to na prowadzenie przemyślanej polityki szkoleniowej i oferowanie kursów, które przynoszą rzeczywisty efekty w postaci poprawy działania poszczególnych działów i firmy, jako całości.