Kody pocztowe na świecie
Kanada

Regiony różnych Kodów pocztowych w Kanadzie

Kanadyjski kod pocztowy jest złożony z sześciu znaków w schemacie: X9X 9X9, gdzie X jest literą a 9 cyfrą. Trzeci i czwarty znak jest oddzielony spacją. Dla przykładu: K1A 0B1 jest przypisany dla poczty w Ottawie, jednakże kod H0H 0H0 jest zarezerwowany dla Świętego Mikołaja.
Niemcy

Skrypty poszczególnych regionów w Niemczech

W Niemczech kod pocztowy składa się z 5 cyfr. Tak jak w Polsce, pierwsza cyfra oznacza okrąg pocztowy.
20355 - Hamburg 15236 - Frankfurt/Oder 01219 - Dresden
Historia
Po raz pierwszy oznakowania miejscowości cyframi zastosowała w 1853 r. poczta Thurn und Taxis.
W 1962 r. w RFN i w 1965 r. w NRD wprowadzono odrębne systemy oznakowań, składające się z czterocyfrowego programu miast.
1 lipca 1993 r. wprowadzono obowiązujący dzisiaj wspólny system Kodów pocztowych.
Stany Zjednoczone Ameryki

Kody  pocztowe w Stanach Zjednoczonych

Kod pocztowy nazywany jest w Stanach Zjednoczonych ZIP (Zone Improvement Plan) Code. Tak jak również w Polsce programy są 5-cyfrowe niemniej jednak bez dywizu. Pierwsza liczba odpowiada pewnej grupie stanów jej przypisanych. Druga i trzecia cyfra odpowiada poszczególnym regionom (lub wielkim miastom) w danej grupie.
Z reguły pierwsze trzy cyfry określają urząd odpowiedzialny za sortowanie poczty dla całego regionu. Dany urząd ma możliwość posiadać więcej niż jeden trzycyfrowy numer. Czwarta i piąta liczba wyznaczają małe miasteczka, wioski lub dzielnice/przedmieścia wielkich miast. Przykład: 43209 (4=Ohio,32=Columbus,09=Bexley)
Wielka Brytania
Brytyjski kod pocztowy składa się z dwóch alfanumerycznych obszarów, pierwsza (o długości dwóch do czterech znaków) identyfikuje okrąg pocztowy, druga (o długości trzech znaków) identyfikuje jednostkę obejmującą od jednego do kilku budynków albo instytucji.
Przykład: SW1A 1AA (kod pocztowy Pałacu Buckingham).