Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha , a dodatkowo właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest wiele punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, może wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak również pragnienia skorzystania z coachingu przez managerów, celem ulepszenia efektów swojej pracy.

 

W teraźniejszych czasach rynek pracy, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy zupełnie innego podejścia do administrowania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, chce równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, preferuje się realizować w indywidualnych pasjach. Jest to pokolenie, które woli pracować, lecz nie preferuje, by praca była całym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią lub w najbliższej przyszłości stanowić będą znacząca większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą podstawowe stanowiska. Bez powrotu odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej firmie pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeśli nie widzą możliwości rozwoju, pracują w jednej spółce zdecydowanie krócej, stąd także warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y trzeba mieć odpowiednie podejście. Stosowanie wyłącznie autokratycznego lub demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie potrafią dopasować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, potrafią też wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów może być także pomocny coaching biznesowy bielsko albo coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face albo poprzez coaching zdalny z wykorzystaniem programu Skype.

Manager, który pragnie efektywnie współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi tworzyć obraz, który pozwoli mu wygenerowanie koncepcji za modyfikację i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik ma możliwość także określić, co jest jego priorytetem, na czym preferuje się skupić i jak to należy posiada się do oczekiwań spółki. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy lub w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe sposoby w swoim życiu.