Najbardziej popularną polską książką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz stworzył swą epopeję podczas pobytu na obczyźnie, gdy Polska zostawała pod zaborami. Starał się ocalić dawny świat szlacheckiej prowincji i jego charakter.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia znaczny przekrój ówczesnego społeczeństwa. Charakteryzuje życie i obyczaje występujące na Litwie. Obok podstawowego wątku - to jest wydarzeń rozgrywających się w dworku szlacheckim po przyjeździe jednego z głównych bohaterów, mamy szansę w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, cechy warstwy szlacheckiej, wypadki miłosne czy opisy polowania. Kanwą książki jest spór o nieruchomość miedzy dwoma wpływowymi rodzinami. Wydarzenia dopełniają niesłychanie malarskie opisy natury, a wśród nich te poświęcone: ogrodowi.

Warto zwrócić uwagę na niesłychanie bogaty język, jakim jest opowiedziana historia. Na chyba każdej stronicy znajdziemy niepowtarzalne opisy i porównania. Czytających poruszyć może wyjątkowa dbałość o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to też ważne źródło historyczne prezentujące światopogląd szlachciców z odchodzących w niepamięć. Również dzięki temu powinno być znane każdemu Polakowi, jak również członkom innych państw chcących poznać ojczystą kulturę.