Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, niemniej jednak sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami ma możliwość zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po kilku tygodniach od jej wdrożenia.

Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej trudne procesy pojawiające się w firmach wymagają też eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też popularnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi jest zatrudnienie doradcy HR - doradztwo HR Bielsko.

Jolanta Kućka, trener i coach oraz właściciel firmy Partner Rozwoju - oferującej: szkolenia umiejętności managerskich,   szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Doradztwo HR bielsko z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy nieznacznych chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w większości przypadków wystarcza. Natomiast jeżeli już zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Dokładnie tak samo jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi mogą obsługiwać pracownicy bez przygotowania. Ale jeżeli już firma pragnie osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i pozyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z zarządzaniazasobami ludzkimi, niemniej jednak także kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Celem doradcy jest, bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty , a ponadto zidentyfikowanie obszarów, które mogą hamować rozwój spółki i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca ma możliwość zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po doradztwo prawne) lub wyłącznie wybranym zagadnieniem (na przykład. pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien ocenić na podstawie własnego doświadczenia i analizy potrzeb spółki, jakie działania są potrzebne, by wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszystkie jego propozycje posiadają na celu poprawę efektywności pracowników i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

Z usług doradcy HR korzysta jednak relatywnie mało firm. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednak coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej korporacji i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze spersonalizowanych działań. Umiejętne motywowanie ludzi pozwala przy niewielkich nakładach finansowych (na przykład. na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching bielsko) osiągnąć dość znaczny wzrost wydajności, efektywności oraz dodatkowo poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany poprzez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane kwalifikacji i czerpał satysfakcję z tego, co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do potrzeb organizacji szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR Bielsko, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy pakiet zmian i rozwoju.