Wskutek przekształcania przez człowieka środowiska przyrodniczego, wymierają coraz to nowe gatunki zwierząt i roślin. Wymieranie, zupełnie inaczej ekstynkcja, jest to proces, który polega na zanikaniu gatunków albo innych grup taksonomicznych. Zjawisko to nie jest czymś nowym. Było, jest i będzie. Jednakże alarmujące jest tempo wymierania gatunków w ostatnich latach. Przyczyn wymieranie zwierząt jest wiele. Wyróżnić możemy m.in.: przyczyny genetyczne i demograficzne, różnego rodzaju choroby, zmiany siedliska spowodowane przez zjawiska naturalne, jak powódź lub będące efektem degradacji środowiska naturalnego przez działalność człowieka, zmiany klimatyczne i geologiczne, współzawodnictwo, myślistwo, czy również kłusownictwo. Jednakże pośród tych przyczyn, najbardziej znaczący pływ ma jednakże utrata siedlisk, czyli niszczenie warunków, które odpowiadają danemu gatunkowi na określonym obszarze. Pośród zagrożonych wyginięcie gatunków znajdują się m.in.: niedźwiedzie polarne (Arktyka), złota ropucha (Kostaryka), panda wielka (Chiny), orangutan (Indonezja), goryl górski (Uganda i Rwanda), słoń afrykański (Afryka).