Atmosfera jest szczególną częścią świata, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy metodę przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różnorakie kategorie. Pomiędzy nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego oraz te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W wypadku tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują miedzy innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy również ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczenia: punktowe, powierzchniowe, objętościowe lub liniowe. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj mamy do czynienia z gazami, aerozolami czy także pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do zmian klimatycznych na Ziemi. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej starają się sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej , a ponadto USA Ameryki Północnej.