Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Poszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym misją. Większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie umożliwia na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się wyłącznie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednakże zbyt niewiele, aby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego również do prowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego praktykę i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, doskonale dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i efektywnego działania spółki. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, pozwala później całkowicie wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju spółki. Na 100%, niektóre z tych cech można nadal rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednak nie wszystkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten metodę. Równie istotne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To głównie one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji ma możliwość kosztować pracodawcę nie tylko sporo pieniędzy, niemniej jednak również czasu. To w dużej mierze własne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną korporacji nie pracuje efektywnie i nie może w pełni wykorzystywać swoich wszystkich umiejętności. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - wręcz szkolenia umiejętności managerskich albo indywidualny coaching bielsko nie zawsze osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty kolejnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, w trakcie procesu rekrutacyjnego warto korzystać z usług doradcy HR. Jego praktykę i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala zwrócić uwagę na problemy, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w spółce zespołu, a w bardzo wielu sytuacjach są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko może nie tylko wybrać najlepszego kandydata na określone stanowisko, ale również zaproponować mu planowanie ścieżki ścieżki do sukcesu i rozwoju w danej korporacji, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od firmy czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Chcą, żeby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i stale rozwijać spersonalizowane umiejętności. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i kwalifikacji managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na użyteczność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi też szybko oszacować symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy , a dodatkowo przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy lub indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.