Bol pleców - choroba polega na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw. Występuje w bardzo wielu przypadkach u osób w starszym wieku, niemniej jednak może rozpoczynać się u ludzi młodych. Chrząstka szklista, pokrywająca powierzchnie stawowe ma niewielkie zdolności regeneracyjne, a w miejscu jej uszkodzenia powstaje chrząstka włóknista o gorszych własnościach biomechanicznych. Obciążenia przenoszone są poprzez podchrzęstną warstwę kostną, ulegającą pogrubieniu. Zmiany te mają charakter częstokroć powolny, niemniej jednak systematycznie postępujący. Stawy kończyn dolnych, ze względu na to, że unoszą masę ciała, są bardziej predysponowane do wystąpienia przeróbek zwyrodnieniowych, a w efekcie ból kręgosłupa.