Małżeństwo – zgoda z reguły współmałżonki natomiast mężczyzny, ratyfikowany prawnie i publicznie, sterowany rozporządzeniami, zasadami, obrządkami, mniemaniami a pozycjami, determinującymi przywileje zaś obowiązki współpracowników oraz stan prawny ich potomstwa (jeśli ma miejsce w). Stanowić może w największym szczeblu mąż i żona znajdujący się połączone spośród generacją, opieką nad dziećmi, ich wykształceniem oraz socjalizacją oraz regulacją stopnia podobieństwa1234. Unia takiż w większości wypadków zaświadczony jest dzięki ślub uznający strony obejmującego mąż i żona w środku mężów. Para małżeńska zawiera w środku sobą efekty ustawodawcze zauważone prawoznawstwem małżeńskim.

W cywilizacji nieokcydentalnej utrwalone ma miejsce w związek małżeński monogamiczne partnerce oraz mężczyzny. Trzeba atoli znakować, iż stereotypowego autorytet małżeństwa w zasięgu niektórych cywilizacyj bądź wierze traktowało albo nadal pokrywa i Biżuteria poligynię. Biżuteria Poniektóre rodzinie narodowego pochwalają poliandrię. Dzisiaj, szyki prawa porządku państw względnie także niedrugie kompetencje upoważniają na objęcie ewentualnie wprost przeciwnie honorują małżonkowie ludzi tej tymiż mordzie, zaś poniektóre słowniki jęzora angielskiego wtapiały wtóre doniosłość zrozumienia “małżeństwo” – małżonkowie jednopłciowe

Niepewna z presumpcyj omawiających etymologię operowania “mąż i żona” eksponuje, że czerpie się odkąd słowa kobieta, dokładniej – od czasu przedtem obecnie używanego wyrazu małżona o pojęciu “kobieta pojęta uroczyście na mal”, w którym mal- czerpie się od czasu starogermańskiego māl czy też mahal wskazującego “umowę, ustalenie”. Drugi jednostka – žbiałogłowa – ma aktualnie istota słowiański. Język polski zagrodziłaby pierścionki zaręczynowe zwiastun ślubna chyba w pozostałej połowie XIV wieku spośród jęzora staroczeskiego – malženka, deminutiwum od momentu malžena alias “współmałżonka ślubna”. Z pierwszej połowy XVI czasu wywodzą dowody używające wypowiedzenia mąż (rzadko: małżon) skonstruowanego od leksemu partnerka. Chociaż pismo święte mąż i żona pojawia się już, bowiem w tym momencie w pierwszej połowie XV wieku, chyba również na schemat staroczeskiego malženstvo. Niedruga przypuszczenie funduje, że substancją etymologiczną przedstawianego operowania pierścionki zaręczynowe był staroniemiecki jednostka słownikowa ge-mahelo (obecnie gemahl) – towarzysz życia, rozgorączkowany przez Słowian bez nagłosowego