Gdy jednak kurs, czy konferencje Poznań, będą miały charakter, wykładu, w którym także przemawia jedna osoba, lecz koncentruje się ona tylko i wyłącznie na podaniu wiedzy, nie natomiast na prowadzeniu dialogu, najciekawszym rozwiązaniem jest układ szkolny. W pierwszym przypadku, uczestnicy konferencji, mają sposobność powiedzenia swoich opinii, pogadania z osobą prezentującą. W przypadku kształtu szkolnych ławek, brak takiej opcji, albo jest ona w znacznym stopniu utrudniona, nie zobaczymy bowiem, kto wypowiada się na określony temat, a poza tym osoba mówiąca z ławki, jest mniejsłyszana oraz nie widzimy jej twarzy, a zaledwie plecy. najciekawszym zestawieniem na konferencje Poznań, jest również okrągły stół, wówczas bowiem wszyscy się zobaczą, i każdy może wygłaszać przemówienie.