Zaawansowana proteza nogi składa się z modułów, które dopasowane są do wszystkich poziomów amputacji. Przewyższają one protezy konwencjonalne również pod względem kosmetycznym, jak i możliwością użycia różnorodnych rozwiązań technicznych (stawy kolanowe, stopy protezowe). W budowie modularnej protezy nogi wyróżniamy pięć zasadniczych części: lej protezy, zawieszenie protezy, elementy przegubowe protezy (stawy kolanowe, stawy biodrowe), stopa protezowa, łączniki. Protezy nogi realizujemy z komponentów niemieckiej firmy Otto-Bock. Przy wykonywaniu protezy nogi bierzemy pod uwagę formę pacjenta i jego poziom mobilności. Ważne jest również przystosowanie elementów protezy nogi: ustawienie wysokości, dostosowanie leja protezy (lej protezowy nie może się zsuwać lub ocierać, dlatego że podczas chodzenia będzie powodował trudno gojące się rany) czy pasów podtrzymujących, dlatego że tylko wtedy da się uzyskać względny komfort chodzenia. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas protez kończyn dolnych i górnych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://ortoprot.pl