Koleje ludzkiego losu są niezbadane i często trafiają się też tragiczne zdarzenia jak np. śmierć bliskiej nam osoby z dala od rodzinnego kraju. W przypadku wystąpienia tego rodzaju nieszczęśliwego zdarzenia losowego należy podjąć stosowne kroki mające na celu transport zwłok i urządzenie potem pogrzebu na rodzinnej ziemi. W tym właśnie celu rodzina zmarłego może zdecydować się na transport zwłok poddanych na miejscu kremacji lub też na klasyczny pochówek grobowy i wtedy ciało jest przewożone bez żadnych ingerencji w nie do kraju. Odnośnie tej decyzji wiele do powiedzenia ma też sam testament jeśli takowy był i zmarły opisał ostatnią wolę odnośnie swojego pochówku. W przypadku braku takiej decyzji to właśnie rodzina ma ostateczne zdanie. Wtedy też należy należy rozpocząć postępowanie odpowiadające za międzynarodowy transport zmarłych. W tym celu niezbędne są decyzje organu administracyjnego właściwego dla miejsca planowane pochówku ciała lub skremowanych prochów zmarłego. Tak, aby wspomniany transport zwłok przebiegał w pełnej zgodności oraz poszanowaniem czci zmarłego należy spełnić klika warunków, które są potem potwierdzone zaświadczeniem przez właściwy Wydział Konsularny Ambasady RP. Wspomniany transport zwłok możemy przeprowadzić samodzielnie lub też zlecić całą tą operację zakładowi pogrzebowemu, który trudni się takimi usługami. Bardzo ważne wtedy jest szczegółowe dopilnowanie sposobu transportu ciała zmarłego. Mając zamiar transportować zwłoki w trumnie to koniecznie powinna być ona wykonana z metalu oraz dodatkowo wypełniona substancją chłonną. Kolejnym ważnym aspektem, który powinien zostać dopilnowany to szczelne zalutowanie wspomnianej trumny na czas transportu międzynarodowego. Tego rodzaju procedury należą do obowiązków zakładu pogrzebowego. Pamiętajmy też o tym, aby zabrać ze sobą  zaświadczenie z tego zakładu pogrzebowego, które potwierdzi, że trumna została zamknięta z uwzględnieniem wszelkich standardów. W dalszej kolejności metalową trumnę należy zapakować do drewnianej skrzyni. Podobnie urna z prochami zmarłego powinna być wykonana z metali. W tym wypadku także otrzymamy stosowny dokument z zakładu pogrzebowego dotyczący kremacji.